عکس.مطالب جالب.جوک.اس ام اس.عاشقانه

دوبیتی های طنز و فکاهی

۱-الهی با شپش مانوس گردی

دچار آفت تیفوس گردی
مثال من که وحشت دارم از تو
گرفتار غم و کابوس گردی

۲-الهی از دیار خود ولو شی
زمردم یکصدا آماج هو شی
همی آواره گر دی در بیابون
به چنگ گرگها هاپولی هیپو شی

۳-الهی کاسه چشمت در آیه
وبا دسپاچگی عمرت سر آیه
زبونت لال گرده اون شبی که
به بالینت نکیر و منکر آیه

۴-الهی سر بره وقت حیاتت
که تا خدمت کنم توی وفاتت
برای فاتحه، یک مشت شهری
از اینجا می برم توی دهاتت

۵-الهی از دو چشمت کور گردی
به رفتن با عصا مجبور گردی
تنت طاعون کنه سوراخ سوراخ
که مثل لونه ی زنبور گردی

۶-الهی زیز پایت میخ افته
دل و قلوه‌ات به چنگ سیخ افته
چنون تیفون زنه به زیر لنگت
که لاشه ت کره ی مریخ افته


۷-الهی گاو میشت، میش بینم
به قبرت شعله ی آتیش بینم
به روی صورت صاف ولطیفت
دو من پشم وسبیل و ریش بینم

۸-الهی گوسفندونت تلف شه
وتک فرزند اهلت ناخلف شه
اگر هم زعفرون کاری به دشتت
تموم حاصلت برگ علف شه

۹-الهی عاقبت از من بتر شی
همی آواره گردی ،در بدر شی
بیایه زلزله در وقت جیشت
به آوار خلا زیر و زبر شی

۱۰-الهی هم کج وهم کوله گردی
همی وارفته همچون حوله گردی
درون کاخ ودربار زکی خان
به قربون زکی الدوله گردی

۱۱-الهی دایما توی هچل شی
واز پا لنگ واز دستت مچل شی
همون گیسوی پر پشت وبلندت
بریزه دونه دونه، تا کچل شی

۱۲-الهی جذب سیم برق گردی
اسیر معضلات شرق گردی
چنون کاخ بزرگی سیت بسازم
که توی فاضلابش غرق گردی

۱۳-الهی سنگ خروار تو، من شه
لباس ازدواجت هم کفن شه
از این رو می کنم نفرین پیاپی
که از شالوده نسلت قلبکن شه

۱۴-الهی سخت بد اقبال گردی
همیشه رو، به اضمحلال کردی
از این رو می کنم نفرینت ای دوست
که مثل تیم استقلال گردی !

۱۵-الهی هر دو چشمت لوچ بینم
تو را دایم به حال کوچ بینم
به وقت خم شدن بر قنبلینت
دوتا حفره زشاخ قوچ بینم

۱۶-الهی در برت مشکل بباره
ومشکلها واسه ت خوشگل بباره
بروفی زیر پای گوسفندون
تو آغل بر سرت پشکل بباره

۱۷-الهی حق تو پامال گرده
ومرغت بی پر وبی بال گرده
زمون وزندگی در سال دیگه
واسه‌ات بدترتر از امسال گرده

۱۸-الهی مفلس وبیچاره گردی
سپس از موطنت آواره گردی
به پیش پات،بمبی منفجر شه
اسیر ترکش خمپاره گردی

۱۹-الهی وضع تو گویم چها شه
طلای پر عیارت بی بها شه
همون لحظه که دستون تو گیره
بسرعت بند تنبونت رها شه

۲۰-الهی هر که در مکر و کلک بید

عقوبت گیر نفرین فلک بید
ببینم چون خرون خشکه نونی
که بار توی خورجینش نمک بید


۲۱-الهی مملکت آباد گرده
وملت از قفس آزاد گرده
همه نفرین من هم بود شوخی
که شاید قلب جمعی شاد گرده


+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:47  توسط نويد  |